חבורה

(ראה גם: חובל, מכה, פצע)

תלמוד בבלי:

...ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת, נצרר הדם אף על פי שלא יצא... (שבת קז ב)

רש"י:

חבורה - היא מכה שהדם נצרר בה ואינו יוצא אלא שמאדים הבשר כנגדו, כמו "ונמר חברבורותיו", ותרגומו משקופי, לשון חבטה... (שמות כא כה)

אבן עזרא:

חבורה - ...יש אומרים מכה בלי דם, והגאון אמר... מכת דם. (שם)

חבורה - מכה עם ליחה. (ישעיה א ו)

חבורות - שיחובר בם הדם. (משלי כ כט)

רד"ק:

לחבורתי - ופצע שהיא מכה שהוציאה דם זכר לאיש שלא ימות בחבורה ברוב, וחבורה שהיא מכה שאינה מוציאה דם... (בראשית ד כג)

מלבי"ם:

חבורה - שהדם נצרר, ורפואתו לחבוש כדי שיפתח ויצא. (ישעיה א ד)

שם חבורה נגזר מפעל חבר, ומציין מכה שהדם נצרר על ידי הכאת אבן או אגרוף ולא נפתח הבשר, וכשיבאו יחד פצע וחבורה מורה חבורה הבאה במקום הפצע. (הכרמל)