חבל   גורל

(ראה גם: גורל, חלק)

רש"י:

חבל ארגוב - מתרגמינן בית פלך תרכונא... (דברים ג ד)

חבל נחלתו - ...הרי ג' כחבל הזה שהוא עשוי בג' גדילים. (שם לב ט)

חבל - סיעה. (שמואל א י ה)

אפפוני חבלי - מחנות. (תהלים יח ה)

אבן עזרא:

חבל נחלתו - כמו גורל, כי בחבל ימודו הארץ. (דברים לב ט)

חבלים - חלקים. (תהלים טז ו)

הכתב והקבלה:

חבל נחלתו - ...ולולי דבריהם הייתי מפרש חבל מענין "חבל נביאים" (מ"א י') ותרגומו סיעת ספריא, והוא תאר לקבוץ חברה קשורים יחד בחבלי אהבה, נחלתו מענין חלי כתם, וענינו תכשיט וקשוט... כלומר יעקב חברת כבודו הודו ותפארתו... (דברים לב ט)

מלבי"ם:

הגורל הוא הכללי ואחר כך היו מחלקים בחבלים למדת חלקים קטנים לאיש ואיש, "משליך חבל בגורל", שחלק הגורל בחבלים לחלקים קטנים, כמו "ויהי הגורל למטה מנשה", היינו הגורל הכללי לכל המטה, ואחר כך "ויפלו חבלי מנשה עשרה" שנתחלק לבתי אבות לחלקים יחידים. (הכרמל)