חבל   לידה

(ראה גם: לידה)

תרגום יונתן:

חבלי - אשה היושבת על משבר וכח אין לה לילד והיא מסוכנת. (תהלים יח ה)

חבלי - חולי מות. (שם קטז ג)

אבן עזרא:

חבלי - צירים, ולכן בסגול ולא בחטף פתח. (תהלים יח ה)

מלבי"ם:

חבל בנקבה בא על קליטת זרע הזכר במקומה, והונח על קשר העובר במעיה במוסרות וקשורים כמו "שמה חבלתך אמך". ובשמוש ההפוך בא גם על הפרד הקשורים, "טרם יבא חבל לה", רוצה לומר עת הפרד הקשורים והמכאובות אשר תסבול בעת לדתה הנקראים חבלים, וכשבא על קליטת הזרע הסדר הוא חבלה ואחריו ההריון ואחריו הלידה, כמו "יחבל און הרה עמל וילד שקר"... (הכרמל)