חבצלת

(ראה גם: שושנה)

זהר:

אני חבצלת השרון, זו היא כנסת ישראל, שנקראה חבצלת, העומדת בפאר היופי בגן העדן... בא וראה בתחילה חבצלת ירוקה בעלים, לאחר כך היא שושנה בב' צבעים אדום ולבן... (אמור שלא, ועיין שם עוד)

מדרש רבה:

רבי יודן אמר אני חבצלת, לא היא חבצלת ולא היא שושנה, אלא כל זמן שהיא קטנה הוא קורא אותה חבצלת, הגדילה קורא אותה שושנה, ולמה נקראת חבצלת, שחבויה בצלה... (שיר השירים פרשה ב ג)

תרגום יונתן:

כחבצלת - כשושניא. (ישעיה לה א)

אבן עזרא:

חבצלת - יש אומרים ורד, ויש אומרים צמח אחר נכבד ויש לו ריח טוב, ועינו כעין שחרות. (שיר השירים ב א)