חבק

אלשיך:

ישקני - ההתחברות היא בין השוים, וסימניה שתים, על ההתחברות הגופנית יחבק, ועל הנפשית ינשק, כי הפה יתייחס אל הנפש... שיר השירים א ב)

אור החיים:

וישק להם - ...לצד שכבדו עיניו מזוקן היה מחבק שלא במקום החיבוק ומנשק שלא במקום הנישוק ולזה אמר להם ולא אמר אותם... (בראשית מח י)