חוסן

רש"י:

חוסן - ממון. (ירמיה כ ה)

רד"ק:

חוסן - אוצר, שהוא תוקף האדם לעת צרה. (שם)

אברבנאל:

חוסן - כלי המלחמה שבידיהם. (שם)