חוף

רש"י:

לחוף ימים - ...חוף כתרגומו ספר, מרק"א בלע"ז, והוא יהיה מצוי תדיר על חוף אניות במקום הנמל... (בראשית מט יג)

אבן עזרא:

לחוף - ופירוש לחוף מחוז, והוא מגזרת חופף עליו כל היום, כי האניות לא תעמודנה במקום מגולה לרוח. (שם)

רד"ק:

לחוף - ...והוא ענין כיסוי, כמו חופה, והוא הנמל מקום שמתכסות שם הספינות מפני הרוחות הנושבות... (שם)

רשב"ם:

לחוף - שפת הים, שהים חופף שם ומתחכך... (שם)