חוצן

(ראה גם: חוסן)

רד"ק:

בחוצן - זרוע. (ישעיה מט כב)

מצודת דוד:

בחוצן - בכבוד רב. (שם)

מלבי"ם:

בחוצן - בכסא שנושאים בו את השרים. (שם)