חורי   סלי

תרגום יונתן:

סלי חורי - סלין דפיתא נקיא. (בראשית מ טז)

תרגום אונקלוס:

סלי חורי - סלין דחירו. (שם)

רש"י:

סלי חורי - סלים של נצרים קלופין חורין חורין. (שם)

אבן עזרא:

סלי חורי - אמר הגאון שהוא לחם לבן, כמו חורי יהודה. (שם)

רד"ק:

סלי חורי - ... ובדרז"ל מפרש (ירושלמי פ"ב דביצה) חרי מענין חררה שהיא עוגת רצפים... (שם)