חח

רש"י:

חח - תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע, צמיד. (שמות לה כב)

חחי - כמין טבעת שתוחבין בשפת בהמה שעסקיה רעים. (ישעיה לז כט)

אבן עזרא:

חח - באוזן. (שמות לה כב)

אברבנאל:

חחי - כלי הברזל שצדים בו דגים. (ישעיה לז כט)