חיל   חומה

רש"י:

ותעמד בחיל - יש מפרשים שהפילו החומה החיצונה ונתחזקו על הפנימית. (שמואל ב כ טו)

חיל וחומה - שורה ובר שורה, חומה נמוכה שנגד הגבוהה. (איכה ב ח)

רד"ק:

ותעמד בחיל - עמדו בחיל מתחת החומה להפיל החומה. (שמואל ב כ טו)

חיל - חומה קטנה או חפירה לפני החומה הגדולה. (ישעיה כו א)