חלילה

תרגום יונתן:

חלילה לך - חולין הוא לך. (בראשית יח כה)

תרגום אונקלוס:

חלילה לך - קושטא אינן דינך... (שם)

חלילה - חס. (שם מד ז)

רש"י:

חלילה לעבדיך - חולין הוא לנו, לשון גנאי, ותרגום חס לעבדיך, חס מאת הקב"ה יהיה עלינו מעשות זאת, והרבה יש בגמרא חס ושלום. (שם מד ז)

אבן עזרא:

חלילה - דבר שלא יתכן, כמו חלול. (שם יח כה)

רד"ק:

חלילה - נמנע אצל כבודך. (שם)

הכתב והקבלה:

חלילה לך - איך יאמר להקב"ה חולין לך, שהוא מלשון חלל, אלא נראה שהוא מלשון הוחיל, שימתין בענשם. (שם)