חפזון

(ראה גם: מהר)

מצודת דוד:

לא בחפזון - בבהלה, כי אם במהירות. (ישעיה נב יב)

הגר"א:

...והנה על הבורח להמלט מרעה יפול מאמר מנוס, והנחרד להשיג דבר טוב שלפניו יפול בו מאמר חפזון... (קול אליהו ישעיה)

רש"ר הירש:

תחפזו - ההפך מחפץ, מהירות בלי מחשבה. (דברים כ ב)