חפצי בה

זהר:

...מבשרת ציון זו היא חפצי בה, שהיא אשת נתן בן דוד, שהיא אמו של משיח מנחם בן עמיאל, והיא תצא ותבשר (על הגאולה), והיא בכלל מבשרת ציון. (שלח רחצ)