חפר   בושה

(ראה גם: בושה, רגל)

תרגום יונתן:

תחפרו - תתכנעון. (ישעיה א כט)

הגר"א:

בושה היא מפני עצמו... ויחפרו מפני אחרים. (ישעיה א כט)

מביש - בושה בהסתר, וחפירה בגלוי. (משלי יט כו)