חפר   כרה

(ראה גם: כרה)

מלבי"ם:

יכרה - כרה מציין את התחלת החפירה וחפר את סופה. (שמות כא לג)

...כבר הבדלתי שיש הבדל בין חפר ובין כרה, שהחופר הוא החופר בעומק, והכורה הוא שכורה מעט, ולא בעומק... (במדבר כא יח)

 

ויחפרו לנו - לא אמרו לא לשון ויתורו ולא לשון וירגלו, רק לשון ויחפרו, שהוא לשון מסופק, שהחופר הוא הדורש לדעת מטמוניות הארץ, ויפול בין על החופר לדעת טוב הארץ עצמה ורעתה כעין התר, ובין החופר לדעת מאיזה מקום קל לכבשה, ואם יש שם גבורים וערים בצורות, כעין המרגל... (דברים א כב)

רש"ר הירש:

ויכרו - לא הרי חפר כהרי כרה, חפר מלשון חקר תור, נמצאת הוראתו העיקרית להעלות לאור היום מתוך מחשכי התהום, כנגדו כרה הוראתו העיקרית הכן התקן... וכן מלשון הפסוק בור כרה ויחפרהו (תהלים ז' ט"ז), נמצינו למדים שכרה מציין את תחילת החפירה וחפר את השלמתה, את השלב האחרון, בו מעמיקים והולכים עד שהמים בוקעים ועולים... (בראשית כו כה)

העמק דבר:

וכריה היא התחלת החפירה, וחפירה היא עמוק הרבה. (בראשית כו כה)