חרד

(ראה גם: ירא, פחד)

רד"ק:

חרדת - לשון תנועה... (מלכים ב ד יג)

רלב"ג:

חרדת - פחד, שלא תוכל לעשות דבר כראוי. (שם)

חזקוני:

ויחרד - לשון שאון והנעה, כמו וכל העם חרדו אחריו... (שמות יט טז)

מהר"ל:

ויחרד - לשון תמיה, שלא היה מצטער על שנתן ליעקב הברכות, וענין החרדה שאדם תמיה על דבר. (גור אריה בראשית כז לג)

מלבי"ם:

וחרד - היא הבהלה הפתאומית מפגע חדש, ופחד הוא הנמשך מימים רבים ומעצם שאינו לנגד עיניו. (ישעיה יט טז)