חרוץ

תרגום יונתן:

חרוץ - דריסוי לקין, או דעינוי לקין, דמערב חיורא באוכמא. (ויקרא כב כב)

תרגום אונקלוס:

חרוץ - פסיק. (שם)

אבן עזרא:

חרוץ - יש אומרים שבור ביד וחרוץ ברגל, חרוץ כמו גזור. (שם)