חשון

רש"ר הירש:

השם של חודש חשון, יש להפריד בו את שורש המלה חשו מן הנו"ן הסופית. שורש זה מצביע על אופיו של החודש לחשות, החודש שלפניו היה כולו תוסס ושוקק ברוב חגים ופעילות צבורית, ועתה נכנס היהודי לחודש חשון, חודש של התרגעות ושקט, שבו מושם הדגש יותר על חיי היחיד, עתה הגיעה השעה להעביר שוב לנגד עיני רוחו של האדם השרוי בבדידות חייו הפרטיים את כל האירועים והחוויות של חודש תשרי... (במעגלי שנה חלק א, עמוד קעב)

ר' צדוק:

...ולכן צר בו חשון בשנה, שמעצרת ועד החג הוא זמן שמחה דמביאין בכורים וקורין ומהחג ועד חנוכה וגו', ובחשון נשאר עדיין הריח והרשימה מן השמחה... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רז)