חתה

(ראה גם: יראה, פחד)

תרגום יונתן:

וחתו - ואתברו. (ישעיה ח ט)

אבן עזרא:

יחת - מגזרת חתות, בנין נפעל, ורוצה לומר יהיה לו רע. (שם ז ח)

מלבי"ם:

וחתכם - ההכנעה הטבעית. (בראשית ט ב)

העמק דבר:

וחתכם - ישברו בהגיע האדם להם. (שם)

רש"ר הירש:

וחתכם - חתת הוא פחד המשתק את הכח... לא הרי מורא כהרי חתת, מי שיש בלבו מורא הרי זה בורח ונמלט, מי שיש בלבו חתת, הרי הוא משותק ונמנע מלהתקיף... (שם)