טעון

(ראה גם: הרם, נשא, סבל, עמס)

רד"ק:

טענו - ענין שימת משא, ואדוני אז"ל פירש דקירה, דקרו חמוריכם למהר, וכן תרגם רב סעדיה גאון. (בראשית מה יז)

מלבי"ם:

...ויש הבדל בין ויעמס איש על חמורו ובין טעון, שטעון הוא משא קל, שאמר שאין צורך שיקחו כל התבואה עמם, כיוון שישובו תיכף, רק יטענו מה שצריך למאכל הבהמות בדרך... (בראשית מה כא)