טף

(ראה גם: ילד, קטן)

אבן עזרא:

לבד מטף - פחות מבני כ'. (שמות יב לז)

טף - שם כולל לזכר ונקבה. (במדבר לא יז)

רמב"ן:

הטף - אינם תינוקות, כי אם קרובים להתחנך, על כן ילמדו בעתיד... (דברים לא יב)

הכתב והקבלה:

לפי הטף - שדרכם לפרר ולהשליך... (בראשית מז יב)

רש"ר הירש:

וטפכם - ילדות ראשונה, בה הולך וטופף... (דברים א לט)

העמק דבר:

טף - מלשון טפף, ובכלל הזקנים והנשים, וכן בירושלמי תענית פ"ג. (שמות יב לז)