טרם

תרגום יונתן:

ויהי הוא טרם כילה - בשעה קלילא הוא עד כדון לא פסק... (בראשית כד טו)

רש"י:

טרם - כל טרם שבמקרא לשון לא עד הוא, ואינו לשון קודם, ואינו נפעל לומר הטרים, כאשר יאמר הקדים, וזה מוכיח... (שם ב ה)

אבן עזרא:

טרם תיראון - אמר רבינו שלמה כי טרם תיראון, כמו לא תיראון, וכמוהו טרם ישכבו, וזו המלה איננה נמצאת כאשר חשב, כי לעולם יבא אחריה הענין... והטעם כאשר היתה עת שכיבתם נסבו על הבית... והנה אין טרם כמו לא... (שמות ט ל)

טרם - לדעתי כמו עוד, ועם בי"ת כמו קודם. (ישעיה סה כד)

רד"ק:

טרם - לפעמים טרם יקראו, ולפעמים בעודם מדברים. (שם)

ספורנו:

טרם כלה - עדיין לא כלה, על דרך והיה טרם יקראו ואני אענה. (בראשית כד טו)