יאור

(ראה גם: נהר, מצרים)

זהר:

לרחוץ על היאור הוא בדיוק ולא על הים, (כי הים רומז על המלכות דקדושה, אבל היאור הוא בחינת הדין הקשה שמצד שמאל, שהמצרים עשו אותו לעבודה זרה שלהם). ואם תאמר הרי כתוב ומטך אשר הכית בו את היאור, ומשה לא הכה רק את הים, והכתוב קוראו יאור, הרי שיאור אינו בדיוק אלא יאור הוא שהכה אהרן על ידי משה... ונערותיה הולכות על יד היאור, הם שאר המחנות הבאים מצד ההוא של היאור. (שמות קצה, ועיין שם עוד)

מצד שמאל ומן היאור השוקט יוצאים בהמות למיניהם, והולכים לקרב לאלו העשבים ואינם יכולים וחוזרים למקומם, כל אלו היאורים הולכים ושוחים עם תנין ההוא השולט בהם... (עוד יש אפשרות לקרב אל העשבים הוא בשעה) שיאור השוקט חוזר שעולה ויורד, ומשום שמימיו בשקט הולך בשקט, והתנים הגדול עולה לאלו היאורים, וכל העשבים גדלים מסביב אותו היאור השוקט, והם גדלים בכל צד, אז עולה תנין ההוא ומתגדל ביניהם, ואחר כך חוזר לכל אלו היאורים... (בא סז, ועיין שם עוד)

רש"י:

על היאור - כל שאר נהרות אינם קרויין יאורים חוץ מנילוס, מפני שכל הארץ עשויין יאורים יאורים בידי אדם, ונילוס עולה בתוכה ומשקה אותם... (בראשית מא א)

אמור אל אהרן - לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים... (שמות ז יט)

מהר"ל:

היאור, נראה ברש"י, שיאור נקרא גוף החפירה בכל מקום, ונהר על מרוצת המים בהם מלשון ונהרו אליו. (גור אריה בראשית מא א)

רש"ר הירש:

היאור - אולי קרוב לקערה, ורוצה לומר מקבל נוזלים, או מלשון יער, או מלשון יהיר על השטפונות. (שם)