יבול

(ראה גם: תבואה)

אבן עזרא:

יבולה - לא נדע אם היו"ד שורש כמו ביקום. (ויקרא כו ד)

רמב"ן:

יבולה - ...הוא הצומח והחי. (שם)

העמק דבר:

יבולה - גידולים שאינם בטבע האדמה בלבד, אלא על ידי מכונות המוציאות כח האדמה ממרחק, שאפשר לעבדה בלי גשם. (דברים יא יז)