יהודה בן גרים

תלמוד בבלי:

הלך יהודה בן גרים וסיפר דברים ונשמעו למלכות... נפק לשוקא, חזייה ליהודה בן גרים, אמר עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. (שבת לג ב)