יהודה המכבי

(ראה גם: חנוכה, חשמונאים)

של"ה:

...והנה מצד חסד שם של ע"ב כמנין חסד, וכן יהודה המכב"י עשה גבורות גדולות בעזר השי"ת, גם מכבי עולה ע"ב, וראשי תיבות מי כמוך באלים ה' ואותיות בכי"ם, ראשי תיבות ברוך כבוד ה' ממקומו. ונראה לי שרומז למה שאמרו רז"ל החולק על מלכות בית דוד כחולק על השכינה, והנה חטא החשמונאים שלקחו המלכות לעצמם... ועל זה הרמז של מכבי - בכי"ם... (ענין תפלת חנוכה)