יום השם

(ראה גם: יום הדין)

 

הוי המתאוים את יום ה', למה זה לכם יום ה' הוא חשך ולא אור. (עמוס ה יח)

זהר:

אמר רבי יהודה בשעה שנלכדו רגליו של בן אדם וימיו מתקרבים, יום ההוא נקרא יום ה' להשיב אליו הרוח, למדנו בשעה ההיא פוקד אותו כתר הקדוש על רוחו... (ויחי קלח)

תרגום יונתן:

יום ה' - יומא דעתיד למיתי מן קדם ה'. (ישעיה יג ו)

מורה נבוכים:

כי כל יום שתהיה בו ישועה או מכה גדולה יקרא יום ה' הגדול והנורא. (חלק ב פרק כט)

אברבנאל:

ביום ההוא - אמרו שהוא לימות המשיח, ומצאנו היום ההוא גם על ימי חזקיה חורבן הבית ועוד, אך יום ה' נאמר רק על יום הדין בו תחיית המתים, בו יקבל כל העולם מלכותו... (ישעיה ב כב)