יום ה

(ראה גם: יום ב')

פרקי דרבי אליעזר:

בחמישי יצאו אבותינו ממצרים, בחמישי עמדו מימי הירדן לפני ארון ברית ה', בחמישי סתם חזקיהו את המעיינות שהיו בירושלים... בחמישי השריץ מן המים לויתן נחש בריח בדורו במים התחתונים... (פרק ט)

בחמישי ברח יונה מפני אלקים... (פרק י)

תוספות:

ראה יום ב'.

ספר חסידים:

ראה יום ב'.