יוסף   צפנת פענח

 

ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח, ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן און לאשה, ויצא יוסף על ארץ מצרים. (בראשית מא מה)

תרגום יונתן:

וקרא פרעה שמא דיוסף גברא דטמירן מפרסם. (שם)

רש"י:

צפנת פענח - מפרש הצפונות, ואין לפענח דמיון במקרא.(שם)

אבן עזרא:

צפנת פענח - אם המלה מצרית לא ידענו פירושה, ואם מתורגמת לא ידענו שם יוסף במצרית. (שם)

רמב"ן:

צפנת פענח - אולי קרא לו שם נכבד בלשון ארצו, כי שאלו, או שהמלך יודע שפת כנען הקרובה, וענינו מגלה צפונות... (שם)

רשב"ם

צפנת פענח - לשון מצרים, ודרכם לקרא שם ראוי בשעה שמתמנים, וכן יהושע ודניאל... (שם)

עקדה:

צפנת פענח - שהיה להם לעינים להאיר עיני חכמיו בפתרונות, וכולל גם העצה ליעץ לשום להם שארית בארץ, ונתפרסם רק בשם הזה, ועל כן לא הכירוהו אחיו. (שם)

אלשיך:

ויקרא פרעה - לבל יתקוממו המצרים על שממנה עליהם עבד למושל, הוציא כרוז שהוא אינו תחת המזל, כי יודע צפונות א-לוה... (שם)

העמק דבר:

פענח - מורכב מפע, משורש הופעה וכבוד, ונח מלשון עונג ונחת, כי נתפעל מעוצם כח יוסף, שחי כמה שנים בשפלות ומתעלה פתאום מאד, וזה אי אפשר לסבל, אלא שאצלו ההנהגה כחו העקרי, והופיע בו עכשיו הצפון, הופעת שררה ונחת. (שם)