יורש עצר

תרגום יונתן:

ירותין זעירין. (שופטים יח ז)

רש"י:

יורשים מועטים, ואם יהרגו אין עוררין על הירושה. (שם)

רד"ק:

יורשי המלוכה קטנים, או אין בהם מלך. (שם)