יזם

(ראה גם: זמם, חשב, מחשבה)

אבן עזרא:

אשר יזמו - כמו זממו, ב' שרשים. (בראשית יא ו)

רד"ק:

יזמו - ענין מחשבה. (שם)

רש"ר הירש:

יזמו - לחשוב על דרך בו אפשר להשיג באמצעים מועטים תוצאות גדולות, וכן זממה שדה ותקחהו, על ידי חסכון פרוטות קונה שדה, עדים זוממים - על ידי מלים ספורות מרשיעים, זמה - תוצאות משמידות. (שם)