יחדיו

אבן עזרא:

יחדיו - לשון שנים ורבים, ויענו כל העם יחדיו, והיא מלה זרה, ואין פירושו כמו יחד, רק כמו יחיד. (בראשית יג ו)

יחדיו - היא מלה יחידה במקרא בדקדוק בעבור תוספת הוי"ו, ויפת אמר כאדם יחיד לבדו לא יהיה משנה שם. (שמות יט ח)