יחל

(ראה גם: בטח, קוה)

מלבי"ם:

קיויתי - סבת התקוה בלב המקוה, והיחול הוא מצד הדבר אליו מיחל, וכן נפשי קיותה שה' יושיענו, וגם הוחלתי להבטחתו. (תהלים קל ה)

תוחלת - למייחל הבטחה שבודאי תבא תקותו, למתאוה אין תקוה שיבא הדבר. (משלי יג כב)