יכל

ספורנו:

גם יכולתי - השגתי מה שרציתי... (בראשית ל ח)