ים סוף

(ראה גם: קריעת ים סוף)

רש"י:

ימה סוף - אומר אני שים סוף היה מקצתו במערב כנגד כל רוח דרומית וגם במזרחה של ארץ ישראל, לכן רוח ים תקעו לארבה בימה סוף כנגדו, וכן מצינו לענין תחומין שהוא פונה לצד מזרח, שנאמר מים סוף ועד ים פלשתים, ממזרח למערב, שים פלשתים במערב... (שמות י יט)

ים סוף - ...וסוף הוא לשון אגם, שגדלים בו קנים, כמו ותשם בסוף. (שם יג יח)