ים

אבן עזרא:

מים - טעם מים, ממערב, כי למערב ארץ ישראל הוא הים הגדול הספרדי, ואיננו ים אוקיינוס, כי רחוקה היא הארץ הנזכרת ממנו. (בראשית יב ח)

ויהפך ה' רוח ים - נקרא מערב ים בלשון הקדש, בעבור הים הגדול היוצא מספרד ועובר על ארץ מצרים אל ארץ ישראל, והוא לפאת המערב... (שמות י יט)