יעד

(ראה גם: אמה שפחה)

רמב"ן:

ייעדנה - הוא השדוך שישדכנה לו, כי יעוד לשון זמון. (שמות כא ט)

הכתב והקבלה:

ייעדנה - נראה שהוא מלשון עדה, קבוץ אנשים. (שם שם ז)

מלבי"ם:

יש הבדל בין שם עדה ושם קהל, ובין פעל מקהיל ויעד, שהמקהיל מקבץ עם רב על ידי קול או דבור או חצוצרות... אבל פעל יעד מציין שמזמינם בסדר ובהזמנה למועד שמור... (ויקרא ד יג)

רש"ר הירש:

יעד מציין בעיקר קביעת התייחדות אישית, היוועד להידבר באורח הדדי לקראת התייחדות והתוועדות... (שמות כא ח)

ונועדתי - משורש יעד, קרוב ליחד, לקבוע מקום ומועד להתוועדות... (שם כה כב)