יצת

(ראה גם: בער, דלק, יקד, שרף)

מלבי"ם:

פעל יצת נבדל מיתר הלשונות שבאים על הבערת האש במה שיצת מציין תחלת ההדלקה, רק שמציין תמיד התלקחות האש בפעם אחת, מבעיר בערה גדולה בפעם אחת על דרך השחתה בלי הכבות ובלי כונה להתחמם ולבשל כנגדו, רק לתכלית השחתה וכליון, כמו שמצית אש ומבעיר בית או יער מכל צדדיו והתלקחה האש מסביב. (הכרמל)