יקד

(ראה גם: בער, דלק, שרף)

מלבי"ם:

ההבדל שבין יקד ויתר הלשונות שבאו על האש הוא, שיקד גדרו הוא קיום האש במדורה גדולה במקום מכונס, "אש תמיד תוקד על המזבח"... (הכרמל)