יקום פורקן

ספר חסידים:

...וניתן להם רשות להזיק למחללי שבתות או אם היו עצבין בשבת, או אם אינו מתעדן בו, לכך תחלואי שבת רוחות, ולכך סמך שיר של פגעים לשיר של יום שבת, ולכך אומר בשבת יקום פורקן ובריות גופא, ולא ביום טוב... (תתשע)