יקום

(ראה גם: ממון, רכוש)

תרגום יונתן:

היקום - גוית אינש ובעיר ארעא. (בראשית ז ד)

רש"י:

כל היקום אשר ברגליהם - זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. (דברים יא ו)

אבן עזרא:

היקום - לא מצאנוה כי אם בפרשה הזאת, ושרשו מהפעלים שהפ"א שלהם איננו שלם על משקל כרוב, ויש אומרים שהוא מהפעלים נחי העי"ן והוא הפוך (קיום)... ומלת יקום כלל לכל חי שהוא על האדמה. (בראשית ד ז)

הכתב והקבלה:

היקום - להמפרשים כולל כל חי, ורבותינו בב"ר ל"ח שם כולל למקום הישוב, כמו תבל. (שם)