יקטן

 

ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן. ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח... כל אלה בני יקטן. (בראשית י כה-כט)

מדרש רבה:

ולמה נקרא שמו יקטן, שהיה מקטין את עצמו ואת עסקיו, ומה זכה, זכה להעמיד י"ג משפחות. ומה אם הקטן שמקטין עסקיו כך, גדול שהוא מקטין את עסקיו על אחת כמה וכמה... (בראשית לז י)