יקץ

מלבי"ם:

הקיצה מהשינה הוא יותר מן ההתעוררות, כי אחר שנתעורר יקץ לגמרי, כמו שכתוב עורה והקיצה, מתחלה עורה התעוררות קלה, ואחר כך הקיצה לגמרי... ונמצא מזה המליצה, "אומר לעץ הקיצה, עורי לאבן דומם". העץ שיש בו התעוררות של נפש הצומחת אומר לו הקיצה יותר, שהוא פעולת בעל חי, והאבן הדומם שאין בו שום התעוררות, אומר עורי, התעוררות נפשית מדרגת הצומח. (הכרמל)