ירה

מלבי"ם:

ההבדל בין פעל ירה ובין השלך הוא, שירה בא על המשליך דבר מלמעלה למטה, ממקום גבוה אל מקום עמוק שנופל שם בכח גדול על ידי כח הכובד המכבידו, וכן מציין המורה חץ מרחוק אל נקודה ידועה שקולע למטרה, והמשליך לא יכוין לא אל נקודה ידועה ולא דוקא אל המטה רק לכל מקום שיפול שם יהיה... (הכרמל)

רש"ר הירש:

ירה בים - ירה אין הוראתו רק להשליך, אלא להשליך לעבר מקום מסוים, לעבר מטרה... (שמות טו ד)