ירח האיתנים

(ראה גם: חודש)

תרגום יונתן:

בירח האיתנים - בירחא דעתיקיא קרן ליה ירחא קדמאה, דכאן הוא ירחא שביעאה. (מלכים א ח ב)

רד"ק:

האיתנים - שאוספים בו התבואות שהם חוזק חיי האדם לבית, ולרז"ל חודש שנולדו בו האבות איתני העולם. ויש אומרים שהוא חזק המצוות, שיש בו חגים ומצוות, ומתחלה מנו החדשים מתשרי שבו נברא העולם, ומיציאת מצרים מונים מניסן. (שם)