ירח

מהר"ל:

ראה ירח, חדושי אגדות ראש השנה יא א.

מלבי"ם:

...וזה בנוי על דרכי הלשון, שכל מקום שקורא את החדש על שם ענינו לפי הלוך החמה קראו תמיד בשם ירח, ירח זיו, ירח בול, ירח האיתנים, ששם ירח מציין רק זמן של שלשים יום, אבל שם חדש מציין ענין חדוש הלבנה שזה רק אם מתחיל מתחלת החדש... (שמות יב ב)

רש"ר הירש:

ירחים - ירח איננו הביטוי הרגיל לציון החודש, חודש מתייחס לאותה תופעה הנתפשת בחושים ונראית לעין כל, של אור הלבנה הנעלם ושב ונגלה, הוא מציין את החודש ביחידת חישוב הזמן. ירח מציין את מחזור הירח מצד השפעתו הפיזית בעולם ובארץ, וביחוד על זמני הבשלת הפרי והתפתחותו, "ממגד גרש ירחים" (דברים ל"ג)... (שמות ב ב)