ירט

תרגום יונתן:

ירט הדרך - ומילא לא מהוגנא לקבלי. (במדבר כב לב)

תרגום אונקלוס:

ירט הדרך - ארי גלי קדמי דאת בעי למיזל באורחא לקבלי. (שם)

אבן עזרא:

ירט - עיוות, מן רטה, או שהם שני שרשים. (שם)

רמב"ן:

ירט - כי ההולך ירט דרכו ועיוות אותה, או כבתרגום אונקלוס, כמו הכעיסו, לשון עיוות. (שם)

חזקוני:

כי ירט - אפילו סגר הדרך לפני. (שם)

ספורנו:

ירט - מלשון ורטט החזיקה, כי יחריד הדרך כל מה שנגדי שחרדה נפלה עליהם, ורק אתה לא החרדת כי הכבדת לבך. (שם)