ירכתי צפון

רש"י:

בירכתי צפון - עזרה, שנבחר בה ירך צפוני לשחיטה. (ישעיה יד יג)

רד"ק:

בירכתי צפון - שציון צפון ירושלים. (שם)