ירכתי

(ראה גם: ירך)

תרגום יונתן:

אל ירכתי - לארעית שידא דאילפא. (יונה א ה)

תרגום אונקלוס:

ולירכתי - ולסייפי. (שמות כו כב)

רד"ק:

וירכתו - סוף גבולו. (בראשית מט יג)